Biography | Glenn Reynaert
stamp

Glenn Reynaert studeerde architectuur en interieurarchitectuur in Antwerpen. 

Momenteel runt hij een vooraanstaand architectenkantoor dat zich toelegt op Architectuur, Restauratie van Erfgoed, Interieurarchitectuur en Design met een focus op high-end projecten in binnen – en buitenland.

Glenn is altijd het eerste aanspreekpunt voor de klanten. Hij vertaalt hun wensen in een eerste ontwerp. Zijn vormentaal is helder, tijdloos en respecteert de omgeving, de natuur en de verhouding tussen de volumes en de materialen.

Het kantoor omvat ondertussen verschillende projectarchitecten en medewerkers die de architectuur -,  interieur -, en restauratie van erfgoed projecten samen met Glenn helpen begeleiden. De samenwerking tussen deze gepassioneerde architecten en interieurarchitecten van het kantoor leidt tot de verwezenlijking  van een geweldig  project. 

Fotografie Hendrik Biegs

4-2.jpg

Glenn Reynaert studied architecture and interior architecture in Antwerp. After his degree he then worked for a number of leading architects.

He currently runs a leading architectural office that focuses on Architecture, Restoration of Heritage, Interior Architecture and Design with a focus on high-end projects in Belgium and abroad.

Glenn is always the first point of contact. He translates the client’s wishes into a first design. His design language is clear, timeless and respects the environment, nature and the relationship between volumes and materials.

The office now includes various project architects and employees who help supervise the architecture, interior and restoration projects together with Glenn. The collaboration between these passionate architects and interior architects of the office leads to the realization of a great project.

Photography Hendrik Biegs