Disclaimer | Glenn Reynaert
stamp

Algemene voorwaarden betreffende het gebruik van deze website

Wie deze website bezoekt of gebruikt, gaat ermee akkoord dat hij hierdoor aan de algemene voorwaarden gebonden is van Architectenbureau Glenn Reynaert bvba. Architectenbureau Glenn Reynaert bvba behoudt zich het recht voor informatie op eender welk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te veranderen, te wijzigen of te schrappen.

1. Definitie en toegang tot de algemene voorwaarden

Met de ‘website’ wordt deze website bedoeld (www.glennreynaert.be), zoals uitgegeven door Architectenbureau Glenn Reynaert bvba (zie voor meer informatie, de rubriek: ‘Uitgever van de website’). Sommige delen of pagina’s van de website kunnen specifieke algemene voorwaarden bevatten die deze bepalingen aanvullen. In geval van tegenspraak hebben de specifieke algemene voorwaarden voorrang boven deze algemene voorwaarden voor de delen of pagina’s van de website waarop ze betrekking hebben.

De website kan ook links naar andere websites bevatten die derden publiceren. Architectenbureau Glenn Reynaert bvba wijst elke aansprakelijkheid af met betrekking tot de inhoud of de wettelijkheid van de op die websites beschikbare informatie.

Het feit een link naar een derde website te creëren of toe te laten dat een derde op zijn website een link opneemt die naar deze website verwijst, betekent niet dat Glenn Reynaert bvba op welke wijze ook de door deze derde website aangeboden producten of diensten aanbeveelt.

2. Inhoud van de website

De website bevat enerzijds een openbaar gedeelte en anderzijds een gedeelte met private inhoud.

Het openbaar gedeelte bevat algemene informatie over Architectenbureau Glenn Reynaert bvba en is toegankelijk voor al wie deze informatie wenst te verkrijgen.

Het private gedeelte is voorbehouden voor de houders van een login en een wachtwoord waarmee ze toegang hebben tot het CMS.

3. Uitgever van de website

De uitgever van de website is Architectenbureau Glenn Reynaert bvba

GLENN REYNAERT | architectenbureau bvba
Schoolplein 3, B8600 Diksmuide 
BTW BE 0892.110.978

4. Verantwoordelijkheid met betrekking tot de inhoud

Architectenbureau Glenn Reynaert bvba heeft deze website met de grootste zorg gecreëerd. Architectenbureau Glenn Reynaert bvba kan echter niet de juistheid van alle informatie op haar website garanderen.

5. Intellectuele eigendomsrechten

De informatie en het materieel op deze website worden door de intellectuele eigendomsrechten beschermd die aan Architectenbureau Glenn Reynaert bvba of aan de andere entiteiten toebehoren waarmee Architectenbureau Glenn Reynaert bvba een licentie voor het gebruik ervan heeft (getekend, onderling akkoord of mondeling). Onder voorbehoud mag u deze website gebruiken, de informatie raadplegen en kopiëren is verboden tenzij schriftelijke toestemming door één van de bestuurders.

6. Toepasbaar recht en bevoegde rechtscolleges

In geval van conflict betreffende de interpretatie, de geldigheid of de uitvoering van deze algemene voorwaarden is het Belgisch recht toepasbaar en zijn alleen de hoven en rechtbanken van Gent met afdeling Brugge bevoegd.

Gebruik en bewaring van de gegevens

Bij elk bezoek aan onze website bewaart onze webserver alleen de volgende informatie: uw IP-adres, de informatie die u ons vrijwillig verstrekt (bijvoorbeeld uw postadres, telefoonnummer, e-mailadres…).

Recht van inzage, verbetering of schrapping van uw gegevens

U geniet gelijk wanneer het recht na te gaan over welke gegevens wij over u beschikken evenals het recht ze te verbeteren, bij te werken of te schrappen.

Veiligheid

Wanneer we uw gegevens op onze website ontvangen, maken wij steeds gebruik van de coderingstechnologieën die als de industriële normen binnen de IT-sector worden erkend. We hebben alle passende beveiligingsmaatregelen getroffen om u te beschermen tegen het verlies, het misbruik of het wijzigen van de informatie die we op onze website ontvangen.

Hoe kunt u onze onderneming contacteren in verband met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer?

· Wenst u te reageren op een van de bovenstaande praktijken, dan kunt u contact met ons opnemen:
- via ons contactformulier
- per brief naar bovenstaand adres
- telefonisch: 0032 51 62 62 60

· Bezorgt u ons uw postadres via de website of via sociale media, dan krijgt u enkel de informatie die u hebt gevraagd, op het adres dat u ons zult hebben bezorgd.

Bent u van mening dat onze website ons beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer zoals beschreven, niet in acht neemt, dan kunt u contact opnemen met het Comité van Toezicht  – de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer (Drukpersstraat 35, 1000 Brussel – tel.: 02/274.48.00 – commission@privacycommission.be).